آیفون بعدی از دوربین ۱۲ مگاپیکسلی برخوردار خواهد بود