واکنش افخم به بیانیه کمپ دیوید / واقعیات منطقه خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد