وزیری که رئیس‌جمهور ملک پارس نشد ولی حاکم پشت پرده مناسبات فارس شد!