تماشاگر به دربی نمی انتقاد دو کاپیتان سابق استقلال و پرسپولیس:آید چون دوست ندارد اعصابش خرد شود