انتقاد همسر نادر ابراهیمی از برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب: با بزرگان دیگر چنین نکنید