گفته بودم استقلال را یک بر صفر یا دو بر صفر می بریم | پرسپولیسی بوده و هستم