گفته بودم دربی را می‌‌بریم/ پرسپولیس را برای قهرمانی می‌بندیم