مراسم یادبود آیت الله محمد مهدی موحدی کرمانی برگزار شد