آیا سامسونگ تا قبل از ماه سپتامبر گوشی جدیدی با لبه‌ی خمیده معرفی خواهد کرد؟