پرسپولیس 1 - استقلال 0 | خلع درجه ژنرالِ رفت و برگشت! | حالا برانکو قهرمان این شهر است