بازیکنان H1Z1 با غروب خورشید در بازی از آن خارج می‌ شوند