جزئیاتی جالب از زندگی آیت الله بهجت/ نون،پنیر،چای شیرین غذای اصلی آقا