اهدا اتومبیل‌های طارمی و فخرالدینی/از حسن کامرانی‌فر تجلیل بعمل آمد