سعید بیابانکی با سه گانه‌هایش از امروز در نمایشگاه کتاب حاضر است.