رییس سازمان میراث فرهنگی: کشتی باچوخه آیینی ریشه دار است