امام جمعه نهاوند:رژیم آل سعود منافع رژیم صهیونیستی را تامین می کند