دربی 80 / رخصت بنگر از قلعه‌نویی و درگیری برزای با علی‌پور