سانحه رانندگی در حاشیه نماز جمعه همدان دو مجروح بر جای گذاشت