اعلام حمایت قاطع امام جمعه بابل از مدافعان عفاف و حجاب این شهرستان