خاطرات آیت‌الله هاشمی سند تاریخی است/ بخشنامه تشکل‌ها،برای حمایت از بسیج و سایر تشکل‌ها صادر شد