مردم کرج یک بار دیگر شمیم عطر شهادت را استشمام کردند/ تصاویر