سرود قهرمانی هواداران سپاهان/ خوش و بش بصیرت و بازیکنان سایپا