ظریف: توافق هسته‌ای در صورت جدیت شرکای ما در مذاکرات، بسیار محتمل است