جلسه آموزه‌ها و دستاورد‌های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد