همایش تجلیل از حافظان قرآن نیروی انتظامی تیران و کرون برگزار شد