سرگرمی عامل مطالعه رمان‌های زرد است/ فرهنگ شنیداری برای عوام است و خواص بیشتر می‌خوانند