دانش آموزان برترچابهاری درمسابقات بین المللی ژاپن وفنلاند تجلیل شدند