راه‌اندازی ایستگاه برق، راهکار اساسی کاهش خاموشی‌ها چاروسا و دیشموک