نشست سرمربیان و مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته برگزار شد