بیانیه شرکت سنگاپوری درباره حادثه دیروز در تنگه هرمز