اخبار فرهنگی در هفته ای که گذشت/از متن و حاشیه نمایشگاه کتاب، تا مجوز فضایی وزارت ارشاد به رپرها!