مخاطبان «قدر ولایت» را در انتقال تاریخ امین دانسته‌اند/ رهنمودهای امام و رهبری مبنای تولید کتاب است