گواردیولا: از گوتسه راضی‌ام و بحثی در مورد ماندن با نماندش نمی‌ماند