پیشرفت کشور وابسته به مذاکرات هسته‌ای نیست/ توافقنامه هسته ای یک مبارزه و جنگ سیاسی است