تیم ثامن الحجج (ع) مشهد از سد نفت و گاز گچساران گذشت