توافق هسته‌ای با ایران، بخشی از منافع امنیتی مشترک ماست