عکس/ حمله افراطی‌های ترکیه به همایش انتخاباتی دمیرتاش