حضور هواداران در تپه های اطراف ورزشگاه/ تشویق شدید تونی اولیویرا