ریشه تمام اختلافات و ناامنی های منطقه رژیم صهیونیستی است