معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور: پیام نماز جمعه دعوت به همدلی و همزبانی است