فولادشهر یکپارچه زرد شد/ استقبال طلایی‌پوشان با خودروهای زردرنگ