نفرات برتر رقابت های دوچرخه سواری «جام سبز گلمکان» معرفی شدند