دستور وزیرکشور برای تشکیل نشست ویژه استان‌های هم‌مرز با افغانستان