از اعزام تیم تراکتورسازی به ورزشگاه تا تراکتورهای پلاستیگی