پرشورها در انتظار فینال؛ ظرفیت ورزشگاه یادگار امام (ره) تکمیل شد+تصاویر