گزارش زنده پرسپولیس صفر - صفر استقلال/ اولین فرصت برای قرمزها