صحنه‌ای که تا به حال پنهان مانده بود/جای مشت برومند روی گونه رافت+تصاویر