پوشش زنده دربی 80؛ استقلال 0 - پرسپولیس 0 (تا دقیقه 10)