نباید به وعده‌های آمریکا اعتماد کرد / خطوط قرمز نظام همان‌طور که رهبر انقلاب مطرح کردند، باید رعایت