گاسپار: لیست تیم ملی در تاریخی که باید اعلام شود اعلام می‌شود